Cobla de Cambra de Catalunya

Col·laboradors

Nom Activitats
BLAY, Joan-Josep CCC
BROTONS, Salvador JSC4
CASSÚ, Francesc T150
CASTILLEJO, Bernat JGA1 + JGA2 + JGA3 + JGA4 + JGA5
CRISTAU, Jaume FB
FIGARÓ, Jordi EMT
LEÓN, Jordi JSC1 + T150
MOLINA, Jordi JMV + PNC01 + JMP
OLTRA, Manuel CCC + MOltra
PAGÈS, Xavier AC
RAMIÓ, Concepció JSC3
ROS-MARBÀ, Antoni MJS07
SABATÉ, Marcel EC + FB
VENTURA, Jesús CCC + JMB4 + M2C + 10S + AB + T150 + JSC1 + JSC2 + HV + FMC + XIN08 + VAN09 + JMR + FPP + CSPC + CBPV
Nom Activitats
CASTILLEJO, Bernat JMR + EMT + JMP + CSPC
COLL, Salvador VAN09
FIGARÓ, Jordi M2C + AB + JMV + JSC1 + JSC2 + JSC3 + HV + JMP
FONTELLES, Albert CBPV + JGA2 + JGA4 + JGA5
GÓMEZ, Joan PNC01
GREGORI, Maria-Isabel JMB4 + MO + CF + MT98 + M2C + AB + T150 + FB + FMC + JGA1
LLAURADÓ, Josep T150 + EC + JSC1 + JSC3 + HV + FB + FMC
PUERTAS, David CCC + MO + 10S + M2C + AB + T150 + JMV + PNC01 + EC + JSC1 + JSC2 + AC + FMC + JGA3
RABASSEDA, Pere JMB4 + MO + 10S
ROCA, Isabel JMB4
SABATÉ, Marcel M2C + AB + T150 + JMV + AC + HV + JSC4 + MJS07 + JGA1 + JMR + EMT + JGA1 + JGA3
SALABERT, Jordi JMB4 + MT97 + MO + M2C
SEGURA, Maria del Mar JSC3 + JGA3
SOQUES, Montse JGA2 + JGA4 + JGA5
TORRENT, Xavier JSC2 + JSC3 + FB + JSC4 + FMC
VENTURA, Jesús SM + MJMS + XIN08
Nom Activitats
ALCAZO, Ivan EMT + JGA5
ARTIAGA, Marcel JMB4 + MO + 10S + M2C + AB + T150 + JMV
BARRERA, Joan M2C + AB + T150 + JMV + EC + JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + HV + FB + JSC4 + FMC + JMR
CAMATS, Eugènia JSC2 + JSC3
CAMPOS, Jordi JMR + JGA3 + EMT + JMP + JGA1 + JGA2
CASAFONT, Ramon M2C + AB + T150 + JSC1 + JSC4 + JMR
COLL, Lluís JMP + CSPC + JGA2 + JGA4 + JGA5
FELIU, Jordi MT97 + MO + M2C + T150 + JMV + EC + JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + HV + FB + JSC4 + FMC + JGA3 + JMR + EMT + JMP + JGA1 + JGA2 + JGA4 + JGA5
FRANCO, Armand JMB4 + JMV + EC + JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + JGA3
GIBERT, Oriol AC
GREGORI, Francesc MT98 + FMC + JMR + JGA2
LOZANO, Xavier CCC + JMB4 + MT97 + MO + CF + 10S + M2C + MJMS + AB + T150 + EC + JSC2 + MJS07
MONEO, Màrius JMB4 + MO + M2C
MORALES, Felip EMT
OLLER, Oriol HV + FB + XIN08 + JMR + JGA3 + EMT + JMP + CBPV + JGA1 + JGA2 + JGA4 + JGA5
PARÉS, Salvador JMV + PNC01 + FB + MJS07 + FMC + XIN08 + VAN09 + EMT + JMP + JGA1 + JGA2 + JGA4 + CSPC
PIÑOL. Xavier VAN09 + JGA1 + JGA4
PORTA, Cristina JSC3 + HV + FB
PUJALS, Lluís JMB4 + MT97 + T150
PUJOL, Àngel MO + CF + MT98 + M2C
SÀNCHEZ, Adrià JGA4 + JGA5
SANTIAGO, Carles JMP
SELLÉS, Maria-Rosa JMB4 + MO + M2C + AB
SERRA, Joan JGA5 + CBPV
TIMÓN, Marc JGA3 + JGA1
VENTURA, Jesús SM
VIDALOU, Vicenç CCC + AB + JSC1 + JSC2
VILARÓ, Jordi JMB4 + JSC1 + JSC3 + HV + JSC4 + FMC
Nom Activitats
BAUZÓ, Adrià M2C + AB + T150 + JMV
BENITEZ, Pere MO + 10S + T150 + FB + JMR
CAMÓS, Martí T150
CARRERAS, Jordi T150
CHACÓN, Xavier PNC01
COLL i FERRANDO, Josep T150 + JMV + JSC1 + JSC3 + JGA3 + JMR + JGA1 + JGA2 + JGA4 + CBPV
COSTAL, Anna XIN08
DURAN, Quim JMB4 + MO + M2C + JMV + EC + JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + HV + JSC4 + FMC + JGA3 + EMT
FARRÀS, Josep T150
FIGARÓ, Jordi JMB4 + MO + T150 + JSC2
FRANCO, Marià AB + JSC2 + AC + JSC3 + FMC
GISPERT, Josep T150
GUIXÉ, Jordi EMT + JMP + JGA2 + JGA4 + JGA5 + CSPC + CBPV
ISAN, Marc JMP + JGA2 + JGA5
MIÀS, Ferran JMR + EMT + JMP + JGA1 + JGA2 + JGA4 + JGA5
MOLINA, Jordi CCC + JMB4 + MT97 + MO + M2C + MJMS + AB + T150 + PNC01 + EC + JSC1 + AC + FB + MJS07 + FMC + XIN08 + VAN09 + JGA2 + JGA4 + JGA5
MOLINA, Xavier T150 + VAN09 + JMR + EMT + JMP
ORTÍ, Enric M2C + AB + T150 + JMV + EC + JSC1 + AC + JSC3 + HV + JSC4 + FMC
PAULÍ, Jordi CCC + JMB4 + MT97 + MO + M2C + AB + T150 + JMV + JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + HV + JSC4 + FMC + EMT + JGA1
ROCOSA, Antoni CF
SALA, Joan EMT + JGA5
SALADRIGUES, Antoni JMB4 + MO + M2C + JGA3 + JGA1
SALADRIGUES, Ramon JMB4 + MO + M2C + AB + T150 + JMV + JSC2 + FB
SÁNCHEZ, Josep-Antoni JMB4 + MO + M2C + T150 + JMV + EC + JSC1 + JSC2 + HV + FB + JSC4 + FMC + JGA3 + JMR + JMP + JGA1 + JGA4 + JGA5 + CSPC
TERMES, Esteve JMB4
VILA, Àlex JGA3 + JMR + JMP + JGA1 + JGA2 + JGA4
VILÀ, Jaume 10S + T150 + MJS07 + JGA3
VILAJULIU, Joan CCC + JMB4 + MT97 + MO + CF + 10S + SM + T150
Nom Activitats
BAIGET, Alexandre CCC + JMB4 + MO + 10S + M2C + T150 + JMV + JSC1 + JSC2 + JSC3
ESCOBAR, David JMB4 + MT97 + MO + CF + M2C + T150
FAUS, Marcos EMT
FIGUERAS, Ramon JMP
FONTANILLAS, Jordi JGA5
FRANCO, Ignasi AC + JSC3 + JGA3
GALA, Berta JGA4
GALLART, Toni JMB4 + MO + M2C + AB + T150 + JMV + EC + JSC1
GALLOSTRA, Antoni CF + MJMS
GIL, Jordi JMR + JMP + JGA1 + JGA2 + JGA4 + JGA5
GOSÁLVEZ, Santiago PNC01
HERRUZ, Carles AB + T150 + JMV + EC + JSC1 + HV + FB + JSC4 + FMC + JGA2
HIDALGO, David JMP + JGA2
LLAVERIA, Josep-Maria M2C
LÓPEZ, Josep-Lluís CCC + MO + 10S + M2C
MARQUILLAS, sergi JGA4
MARTÍ, Carles MJS07 + VAN09 + JGA3 + JMR + EMT + JMP + JGA1 + JGA4 + JGA5
MOLERO, Esteve MT97 + M2C + AB + JMV + JSC1 + JSC2 + FB + FMC + XIN08
NIETO, Carles MO + M2C + AB
ORTEGA, Antonio M2C + AB + HV + JSC4 + VAN09 + CBPV
PONS, Jordi JMB4 + MO + M2C + AB + T150 + JMV + EC + JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + HV + FB + JSC4 + FMC + JGA3 + JGA1
PRAT, Jaume JMV + EMT + JGA5
PRIETO, Gabriel JMP + JGA1
RAYA, Carles JMR + EMT + JGA2 + JGA4
REMACHA, Joan JGA2
RODRÍGUEZ, Eutimi JSC3
SANTIAGO, Roger EC + JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + HV + FB + JSC4 + FMC + XIN08 + JGA3 + JMR + EMT + JMP + JGA1 + JGA2 + JGA4 + JGA5 + CSPC + CBPV
SATORRES, Gregori JMB4
SERRANO, Evel·li JMB4
SERRANO, Jordi CCC + JMB4 + MT97 + MO + 10S + M2C + AB + T150 + JMV + JSC1 + JSC2 + AC + HV + JSC4 + FMC + JGA3 + JMR + CSPC
SIMON, Matthew L. SM
SOLANELLAS, Marc JSC3 + MJS07 + FMC + JGA3 + JMR + EMT + JGA1
SOLERNOU, David JGA5
VILLAESCUSA, Francesc PNC01
Nom Activitats
BABILONI, Ivan JSC2 + JSC3 + FB + JMR
BALADA, Antoni FMC
CALVET, David JMB4 + JGA5
CARVAJAL, Joan JMR + JGA1
CASANOVAS, Ramon FB + FMC + JMR + EMT + JMP + JGA2 + JGA4
CASTRO, Miquel JGA4
DUCH, Gabriel T150
ESTARTÚS, Jordi JGA2 + JGA3
GIMÉNEZ, Jordi M2C + AB + T150 + JMV + JSC1 + HV + FB + VAN09 + JMR + EMT + JMP + JGA3
GÓMEZ, Jordi JMB4 + MO + JSC1 + AC + JSC4 + MJS07 + JGA1 + JGA2 + JGA3 + JGA4
GUINART, Josep-Maria CCC + JMB4 + MT97 + MO + M2C + AB + T150 + JMV + EC + JSC1 + JSC2 + JSC3 + HV + FB + FMC + EMT + JMP + JGA1 + JGA2 + JGA4
HUERTA, Josep-Lluís MO
JUSTE Jr., Manel JGA5
LÓPEZ, Isidra JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + JSC4 + FMC + XIN08 + JMR + JGA3 + JGA5
MARGALEF, Joan CCC + JMB4 + CF + 10S + MJMS
McGEE, Jack JGA3
MOLERO, Esteve CSPC + JGA4
MOLERO, Eugeni AB
MOLINER, Pep AB
NAVARRO, Dani EC + JSC1 + AC
PALACIO, Joan M2C
POL, Albert FMC + EMT + JGA1
PRATS, Eduard FMC + CBPV + JGA2 + JGA3 + JGA4
PUERTAS, Joan JMB4 + MO + SM + M2C + JMV
PUIG, Marcel JGA4 + JGA5
RODRÍGUEZ, Francesc-Josep AB
SALA, Francesc JMP + CBPV + JGA1 + JGA2 + JGA5
SALLA, Salvador EMT
VILELLAS, Judit JGA1 + JGA2 + JGA3
Nom Activitats
BABILONI, Ivan JSC2 + JSC3 + FB + JSC4 + FMC + VAN09 + JMR + EMT + JGA1
BALADA, Antoni JMV + JSC1 + JSC3 + FMC + JMR + EMT + JGA1 + JGA3
CALVET, David JGA5
CARVAJAL, Joan MO + M2C + JMR
CASANOVAS, Ramon FMC + XIN08 + JMR + EMT + JGA1 + JGA2 + JGA3 + JGA4
CASTRO, Miquel EMT + JMP + JGA2 + JGA4 + JGA5
CLA, Francesc T150
EGEA, Francesc CCC + JMB4 + MT97 + MO + 10S + M2C + AB
ENRÍQUEZ, Joan-Ignasi JMB4 + M2C
ESTARTÚS, Jordi M2C + AB + T150 + JMV + EC + JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + HV + FB + JSC4 + MJS07 + JMR + CSPC + JGA2 + JGA3 + JGA4 + JGA5
ESTRADA, Enric M2C + T150
FIGARÓ, Eduard JMB4
FONTCLARA, Martí JGA4 + JGA5
GIMÉNEZ, Jordi FB + JGA3
GINESTA, Rubén JMV
GIRIBET, Jaume JGA1
GÓMEZ, Jordi JSC1 + AC + JGA1 + JGA2
GUINART, Josep-Maria CCC + JMB4 + MO + 10S + M2C + JSC2 + FB + MJS07 + FMC + XIN08 + EMT + JGA1
HIDALGO, Moisès JMP
HUERTA, Josep-Lluís JMB4 + MT97 + CF + 10S + M2C
JUSTE Jr., Manel JGA5
LÓPEZ, Miquel-Àngel JSC1 + JSC2 + JSC3 + FB
MALONDA, Josep JMB4
MARGALEF, Joan Manel M2C + MJMS + T150 + CSPC
McGEE, Jack JGA3
MOLINER, Pep JMB4 + MO + M2C + AB + T150 + JMV + PNC01 + EC + JSC1 + JSC2 + AC + HV + FB + JSC4 + FMC + VAN09 + JMR + JGA1 + JGA4
MORALES, David CCC + JMB4 + PNC01
NAVARRO, Dani EC
PEREZ, Joan AB
POL, Albert M2C + AB + JMV + JSC1 + JSC2 + JSC3 + FMC + EMT + JGA1 + JGA2 + JGA3
PRATS, Eduard FB + JSC4 + FMC + JMP + CBPV + JGA1 + JGA2 + JGA3 + JGA4
PUERTAS, Joan SM
PUIG, Marcel JGA4-JGA5
RODRÍGUEZ, Francesc-Josep JMB4 + MO + AB + T150 + JMV + EC + JSC1 + AC + JSC3 + HV
SALA, Francesc CBPV
SALLA, Salvador EMT + JMP + JGA2 + JGA4
VILARRASA, Miquel JGA5
ZURIAGA, Rubén PNC01
Nom Activitats
BEUMALA, Joan-Jordi JMB4 + MO + 10S + M2C + AB + JMV + JSC1 + JSC2 + AC
CAMP, Jordi (baix elèctric) MJMS
CASELLAS, Marcel MT97 + CF + MT98
DRUGUET, Joan EC + JGA3 + CSPC
ESPANYÓ, Tomàs T150 + JMV + JSC1 + JSC2 + JSC3 + HV + FB + JSC4 + FMC
HELLERSTEIN, Trent M2C
MUÑOZ, Custodio JMB4
PEDRICO, Agustí JMB4 + MO + M2C + AB + T150 + JSC1 + JMR + EMT + JMP + JGA1 + JGA2 + JGA4 + JGA5
PUERTAS, Ferran CBPV
PUERTAS, Xavier CCC + JMB4 + MO + M2C + PNC01
SALADRIGUES, Francesc CCC + JMB4 + M2C + AB + T150 + JMV + EC + JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + HV + FB + JSC4 + MJS07 + FMC + JGA3 + XIN08 + VAN09 + JMR + EMT + JMP + JGA1 + JGA2 + JGA4 + JGA5
SANTIAGO, Marc JSC2 + FMC + JMR
WALCOTT, Christopher SM
Nom Activitats
ARMENGOL, Ferran CCC + JMB4
ARMENGOL, Robert CCC
CARBONELL, Albert JMB4
FERNANDEZ, Laure (bateria) CF
HINKLEY, Dean VAN09
MARGALEF, Joan JMB4
MOLAS, Santi M2C
RASUA, Izel (perc. africanes) CF
RIBALTA, Lluís (bateria) MJMS
TORRAS CLARASÓ, Joan M2C + CSPC
Nom Activitats
BARRERA, Magdalena (arpa) M2C
CABERO, Elisenda (veu) CCC
CAMELL, Jordi (piano) CSPC
COLL i FERRANDO, Josep (clarinet) CBPV
ESCALÉ, Ramon (piano) MT97 + CF
FONTELLES, Albert (flauta) CBPV
GIMENO, Borja (violí) CBPV
GREEN, Mònica (veu) MT97 + MT98 + CF
LUCRECIA (veu) CF
NINA (veu) CF
PERERA, Maria (violí) CBPV
RECHE, Pepe (trompa) CBPV
ROJO, Alfons (guitarra) CF
SANTALIESTRA, Jesús (piano) MJMS
SERRA, Joan (clarinet) CBPV
TERRASA, Cati (trompa) CBPV

Abreviatures

CD's MONOGRÀFICS
MO 1999 Manuel Oltra i Ferrer
AB 2001 Agustí Borgunyó i Garriga
JMV 2001 Josep M. Vilà i Gandol
EC 2002 Enric Casals i Defilló
JSC1 2002 Joaquim Serra i Corominas - Sardanes - 1 de 4
JSC2 2003 Joaquim Serra i Corominas - Sardanes - 2 de 4
AC 2003 Antoni Català i Vidal
JSC3 2004 Joaquim Serra i Corominas - Sardanes - 3 de 4
HV 2004 Honorat Vilamanyà i Serrat
FB 2006 Francesc Basil i Oliveras
JSC4 2007 Joaquim Serra i Corominas - Sardanes - 4 de 4
FMC 2008 Fèlix Martínez Comín
JMR 2010 Josep M. Ruera i Pinart
JSC5 2012 Joaquim Serra i Corominas - Obres - 5
EMT 2012 Eduard Martí i Teixidor
JMP 2013 Joan Manén i Planas
Altres CD’s
T150 2000 Tenora 150 anys - 13 solistes
M2C 2000 Música per a dues cobles
10S 1999 Les 10 de sardana
CF 1998 Cobla-Fusió
JMB4 1997 Josep M. Bernat - 4
SM   Supermúsics
CCC 1998 Cobla de Cambra de Catalunya (1995)
Actuacions i altres
MJMS   Medley Joan Manuel Serrat
MT97 1997 Marató TV3
MT98 1998 Marató TV3
PNC01 2001 Premi Nacional de Cultura
MJS07 2007 Memorial Joaquim Serra
XIN08 2008 Pequín
VAN09 2009 Vancouver
LLI14 2014 Concert per la Llibertat