Ayala, Carlos

Música per a la dansa

Títol Tipus Any
N. 1 - Vals Balls vuitcentistes i ballables
N. 2 - Americana Balls vuitcentistes i ballables
N. 3 - Mazurka (masurca) Balls vuitcentistes i ballables
N. 4 - Polka (polca) Balls vuitcentistes i ballables
N. 5 - Polka (polca) Balls vuitcentistes i ballables
N. 6 - Schotischs (xotis) Balls vuitcentistes i ballables