Terrarol i Manich, Domènec

? - 1900

Apunts biogràfics

És aquest un altre autor vuitcentista citat per Lluís Albert al disc Sardanes vuitcentistes (1980) de la Col·lecció Clàssics de la Sardana.

L’enregistrada hi és amb el títol Sardana llarga núm.4 i el comentari que fa del seu autor és el següent: Aquest compositor, citat per Josep Pella i Forgas en la seva "Historia del Ampurdán (1883) era el contrabaixista de la cobla de Pep Ventura". ( ... ) "La sardana enregistrada forma part d’ una joga de sis sardanes llargues del mateix autor. Rítmicament és molt evolucionada, en el sentit que és de les primeres mostres de sardanes que inciten al punteig saltat, cosa que en aquell temps era encara una novetat.

Títols en el nostre arxiu

Sardanes

Títol Tipus Any
Sardana llarga (larga) Sardana per a cobla