Arnaus i Casals, Josep Maria

Sant Feliu Sasserra (Bages), 7 gener 1921 - 26 juny 1968

Apunts biogràfics
Pianista.

Sardanes conegudes: Antònia, Joventut de Sant Feliu, Remors de festa (1946) i Teresa.