Balanzó i Fernàndez, Ignasi de

Barcelona, 22 juliol 1943

Apunts biogràfics
Intèrpret de tible, estudiat amb Àngel Pont, Francesc Elias i Joaquim Portas. Va ser membre de les cobles Ciutat de Terrassa, Tibidabo i Ciutat Comtal.
Altres estudis amb Fèlix Martínez Comín i al Conservatori de Barcelona. Té activitats musicals als PP. Claretians, de Barcelona, i porta dues Corals d’Avis.
Li coneixem una sola sardana: El teu espill (1991).