Barceló i Martí, Gabriel

Ciutadella, Menorca, 1963

Apunts biogràfics
Director d’orquestra, crític musical i professor d’harmonia. Carrera de guitarra. Va estudiar al Conservatori Superior de Música de Barcelona i al Centre d’Estudis Musicals de Vallvidrera. Direcció amb Ros-Marbà i Garcia Asensio
. Composició amb Josep Soler i contrapunt i fuga amb Benet Casablancas.

Autor de l’obra per a cobla Matèries eternes que va obtenir l’accèssit al Premi Joventut, de Banyoles-Ceret, 1990.