Barrot i Regué, Francesc

Balaguer (La Noguera), 30 novembre 1896 - (?) 30 juny 1935

Apunts biogràfics
Pels anys 20/30 era director de la cobla?orquestra Barrot, de Balaguer (anomenada també Barrots pels diversos familiars d'aquest cognom que hi actuaven).
Va escriure diverses sardanes, però només podem precisar: Somniada (per a cobla) i Quan l’amor neix (per a orfeó, a tres veus).

Altres títols

Somniada - Quan l’amor neix (a tres veus).