Besses i Bonet, Antoni

Barcelona, 5 març 1945

Apunts biogràfics

Pianista. Estudià amb els mestres Gibert-Camins, J. Zamacois i Joan Massià. És catedràtic de piano del Conservatori Municipal de Música de Barcelona.
Autor d’una sola sardana: Muntanyes de Corbera (1976).

Altres títols

Muntanyes de Corbera (1976)