Bonhora i Artés, Elvira

Terrassa, Vallès Occidental, 18 gener 1926 - 9 setembre 2006

Apunts biogràfics

Pianista, organista, compositora i directora coral i orquestral. Estudià amb Núria Serrat (filla de Ramon Serrat), Joaquim Zamacois i Ricard Lamote de Grignon entre d’altres. Durant 42 anys fou professora al Conservatori Municipal de Música de Terrassa. Exercí continuades activitats musicals a Terrassa. 

Sardanes conegudes: Bell cim, La plaça del mestre Serrat (1998), Solfejant, Vallparadís, Vol d’aloses i Xiprers.