Burgés, Manuel

Barcelona, 10 gener 1874 -1945

Apunts biogràfics

Director d'orquestra. Fundador de l’Escola Municipal Internacional Burgès. Compongué música vocal, per a piano i obres per a orquestra, entre les quals els poemes simfònics Festa oriental, Una idea fixa, La vida al camp (1900), aquesta última sobre el poema bucòlic de Ramon Masifern, que fou executada a Colònia, a Amsterdam i a Bergen, on fou dirigida per Grieg. Tota la seva obra està impregnada d'una harmonització moderna que en el seu temps fou considerada revolucionària.
Li tenim anotada la sardana La vida al camp títol que suposem que es tracta d'una part del poema simfònic esmentat del mateix nom (ens consta que va ser interpretada en una ballada del 1928).