Net i Suñé, Blai

Sant Boi de Llobre­gat (Baix Llobregat), 16 desembre 1886 - Barcelona, 11 desembre 1948

Apunts biogràfics
Pianista. Actuà arreu del món amb el nom artístic de Blay-Net. Fou iniciat de jovenet a la música per Mn. Solanas. Seguí els estudis amb el mestre Calado i completà els de piano amb el mestre Vidiella. Fou professor de l’Escola Municipal de Música, de Barcelona. Col·laborà amb Pau Casals, Francesc Costa i altres remarcats artistes.

Sardana coneguda: Muset i Bernadeta.