Payà i Gómez, Lluís

Lleida (Segrià), 27 març 1950

Apunts biogràfics
Inicià estudis de música als 4 anys amb el seu pare; als 5 violí i debutà amb aquest instrument al Teatre Principal de Lleida; al 9 estudis de piano que finalitzà als 17; als 12 composició de forma autodidacta. Té obres per a quartet de corda, piano i violoncel, piano, flauta i guitarra (entre altres) i dels més variats estils, sobretot de jazz. Pel que fa a la composició, cal destacar els temes populars Lleida, El castell de Lleida, Cançó del cargol, Indíbil i Mandoni. Instrumentista de teclats en general, actualment és professor de solfeig al Conservatori Municipal de Lleida.

Sardana coneguda: Lleida 1990.