Serra i Sallent, J. M.

Apunts biogràfics
Estrenà la seva sardana El pescador enamorat a l’aplec de Manresa, el maig de 1970.