León i Royo, Jordi

Barcelona, 15 abril 1952

Apunts biogràfics
Nasqué en una família en la que ja hi havia antecedents musicals: el seu avi, Manuel León (Barcelona, 1875-1961) fou un excel·lent intèrpret de cornetí, i el seu pare i el seu oncle tocaven, com a amateurs, el fagot i el violoncel, respectivament.Les primeres nocions musicals les aprnegué a casa a l’edat de 7 anys, però no fou fins als 15 quan, ingressant al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona, inicià l’estudi acadèmic i continuat. En aquest centre, essent deixeble de Domènec Segú, obtingué el títol de “Professor Superior d’Oboè i Corn anglès”. Posteriorment perfeccionà l’estudi d’aquest instrument a França amb Michel Giot.
La dedicació al món de la cobla i els seus instruments ha estat una constant en la seva vida personal i professional. El 1970 va iniciar l’estudi del flabiol amb el mestre Narcís Paulís, i el 1976 va donar a conèixer el flabiol com a instrument de concert, posant de manifest unes possibilitats inèdites fins aleshores. Paralel·lament va cursar estudis de tible amb Francesc Elies i Àngel Pont.
De la seva trajectòria coma instrumentista en destaquen la seva presència, com a solista de tible, a la cobla “La Principal del Llobregat” (1975-79); com a flabiolaire, a la cobla Municipal “Ciutat de Barcelona” (1978-88) i, des de 1977, com a instrumentista d’oboè i de flabiol a la Banda Municipal de Barcelona.
La seva carrera com a pedagog, iniciada l’any 1977 amb la creació de la classe de “Flabiol i tamborí” al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona i continuada al Conservatori del Liceu (1989-2003) està avalada per la omnipresència dels seus deixebles – àdhuc els deixebles dels seus deixebles – a tot l’àmbit coblístic. El 2003 va publicar un extens “Mètode” de caràcter enciclopèdic que recull la seva experiència pedagògica i tots els seus coneixements a l’entorn del flabiol i el tamborí.
La seva formació musical ha estat completada amb estudis superiors d’harmonia, contrapunt i instrumentació amb el mestre Manuel Oltra, i de direcció d’orquestra amb el mestre Antoni Ros-Marbà. Ha estat director de la cobla Sant Jordi des de la seva fundació, el 1983, fins el 1990 i del 1993 al 2007. Amb aquesta formació ha dut a terme una àmplia tasca de divulgació del gran repertori de música de concert per a cobla -amb la recuperació d’obres inèdites o oblidades i nombroses estrenes- actuant repetidament a les primeres sales de concert de Catalunya i dirigint un bon nombre d’enregistraments de gran contingut musical: monogràfics Toldrà, Lamote de Grignon, Rafael Ferrer, Josep Serra i diverses obres de concert de Joaquim Serra, Manuel Oltra, Robert Gherard, etc.
Les seves tasques musicals han anat més enllà de l’àmbit interpretatiu, destacant-ne nombroses conferències arreu de Catalunya sobre els instruments de la cobla i l’evolució musical de la sardana, col·laboracions amb la Gran Enciclopèdia Catalana i la Revista Musical Catalana, participació en els treballs d’acústica musical de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona, així com llur assessorament a diversos constructors de flabiols i tamborins. Des del 2004 és un col·laborador habitual del Departament de Música Tradicional de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).
És autor d’una vintena de sardanes i d’algunes obres de concert per a cobla, així com de diverses composicions de cambra, algunes d’elles per a flabiol i piano.

Premis
La font del racó - Concurs Ramon Serrat (Terrassa 1987) - Premi popular

Títols en el nostre arxiu

Sardanes

Títol Tipus Any
A una noia maca Sardana per a cobla 1969
amic Joaquim, L' Sardana per a cobla 1970
Amics de La Floresta Sardana per a cobla 1969
aplec de l'ermita d'Arboló, L' Sardana per a cobla 1971
Cardedeu, cinc lustres Sardana per a cobla 1994
Colla Roca Sardana per a cobla 1969
En Jaume Bosch Sardana per a cobla 1970
En Josep Maria Sardana per a cobla 1969
Festiva Sardana per a cobla 1986
font del Racó, La Sardana per a cobla 1987
Ginesta florida Sardana per a cobla 2009
Ja fa 10 anys! Sardana per a cobla 2007
oreneta blava, L' Sardana per a cobla 1972
Per molts anys!... Sardana per a cobla 2001
petita princesa, La Sardana per a cobla 1972
record, Un Sardana per a cobla 1969
Sant Jordi Sardana per a cobla 1993
Sant Pol, quina hora és? Sardana per a cobla 2012
Sitges, Palau Maricel Sardana per a cobla 2010

 

Obres

Títol Tipus Any
Fantasia catalana Obres 1985
Himne d'homenatge Obra per a dues cobles 1987
Suite camperola Música de cambra 2002e
Variacions sobre un tema d'estil popular Música de cambra 1981
vol d'un ocell, El Obres

 

Arranjaments de danses

Títol Autor Tipus Any
Ball de ballestes Tradicional, popular, etc. Danses tradicionals
Ball de rams Casas i Augé, Josep Balls vuitcentistes i ballables
pavorosa, La (masurca) León i Miol, Manuel Balls vuitcentistes i ballables
vestir d'en Pasqual, El Viladomat i Masanas, Joan Balls vuitcentistes i ballables

 

Altres arranjaments

Títol Autor Tipus Any
Allemande (Danses del Renaixement) Phalèse, Pierre Obra transcrita per a cobla
Bransle de Champaigne (Danses del Renaixement) Praetorius, Michael Obra transcrita per a cobla
Cantata 140 (cor final) Bach, Johan S. Obra transcrita per a cobla 2001
Danses del Renaixement Diversos autors, co-autories, etc Obra transcrita per a cobla
Gaillarde (Danses del Renaixement) Phalèse, Pierre Obra transcrita per a cobla
Gavota i volta (Danses europees del segle XVI) Praetorius, Michael Obra transcrita per a cobla
merle blanc, Le (polca) Damaré, Eugène Obra transcrita per a cobla 1982
Pavana - Amor que tens ma vida (Danses del Renaixement) Desconeguts, anònims, etc. Obra transcrita per a cobla
Piccolo polka Damaré, Eugène Obra transcrita per a cobla 1983
Trio d'oiseaux Pillevestre, Jules Obra transcrita per a cobla 1995
Variacions sobre un tema de Rossini Chopin, Frédéric Obra transcrita per a cobla 1983
Volta (Danses del Renaixement) Praetorius, Michael Obra transcrita per a cobla

 

Altres títols

Sardanes
Un record (1969) - Colla Roca (1969) - En Josep Maria (1970) - Flor d'hivern (1970) - El tenorista valent (1971) - L'aplec de l'Ermita d'Arboló (1971) - Els dos veïns / Visca l'Agrupació (1971) - Peramola (1972) (Cor i cobla) - Xispa d'amor (1972) - Cançó de comiat (1972) - L'oreneta blava (1972) - La petita princesa (1972) - Sant Jordi (1993) - Cardedeu, cinc lustres (1994) - Joiós aniversari (2007)
Obres per a cobla
L'auca del Senyor Esteve (1998) (Rapsòdia nvuitcentista)
Obres per a flabiol i piano

Fantasia i variacions sobre un tema italià (1977)