Alfonso i Navas, Joaquim

Madrid, 28 desembre 1922 - Barcelona, 2 juliol 1999

Apunts biogràfics

Fill de pares catalans, viu a Barcelona des de 1932. Féu els estudis musicals amb J. Zamacois, J. Suñé Sintes, G. Garganta i E. Toldrà. Fou l’autor de les sardanes Ets tu la meva vida i A la plaça hi ha sardanes que, per circumstàncies particulars, van ser estrenades i divulgades a nom de Josep Fradera, el 1947. Amb lletra de Santiago Guàrdia, foren cantades i enregistrades per Gaietà Renom, per Salomé i per la Cobla Barcelona.

Altres títols

Ets tu la meva vida - A la plaça hi ha sardanes