Enregistraments

Una de les activitats principals de l’entitat és l’enregistrament, tant de la producció escrita per a cobla que forma part del patrimoni històric, com també de les noves propostes al voltant d’aquest conjunt instrumental.

Col·lecció clàssics En aquesta col·lecció hi trobareu CD’s monogràfics amb obres i sardanes d’algunes de les firmes més rellevants de la música catalana.
Col·lecció altres cobles “Músics per la cobla” ha produït també l’edició de CD’s enregistrats per altres cobles.
+ Enregistraments de la CCC La Cobla de Cambra de Catalunya ha enregistrat o ha participat amb altres CD’s, que han esdevingut emblemàtics, ja pel seu contingut, ja per les efemèrides que commemoren.

Col.lecció clàssics

Col.lecció clàssics

Col.lecció clàssics

Col.lecció clàssics

Col.lecció altres cobles

Col.lecció clàssics

Col.lecció clàssics

Col.lecció clàssics

Col.lecció altres cobles

Col.lecció altres cobles

Col.lecció clàssics

Col.lecció clàssics

Col.lecció altres cobles

Col.lecció clàssics

Col.lecció clàssics

Col.lecció clàssics

Col.lecció clàssics

+ enregistraments de la CCC

Col.lecció clàssics

Col.lecció clàssics

Col.lecció clàssics

+ enregistraments de la CCC

Col.lecció altres cobles

Col.lecció altres cobles

Col.lecció clàssics

+ enregistraments de la CCC

+ enregistraments de la CCC

+ enregistraments de la CCC

+ enregistraments de la CCC